• CV en français

  Mon projet se développe depuis 1990 autour de cinq grand thèmes. Il s'inspire des espaces que nous pratiquons, des espaces éphémères, le végétal, les endroits inutilisés.
  Certains projets naissent en étroit lien avec le lieu d'exposition, d'autres sont produits en groupe, et d'autres encore ont été inspirés par des espaces non institutionnels.

  + lire la suite

 • CV på dansk

  Mit kunstneriske arbejde har siden 1990 udviklet sig omkring fem større projekter der alle på forskelligvis tematiserer de rum vi bruger og producerer. Er specielt tiltrukket af det vegetale og de immaterielle midlertidige rum der opstår i margen af de officielle rum. Nogle af projekterne er udviklet meget stedsspecifikt, andre er blevet til som et gruppe projekt og igen andre er inspireret af byrummet.

  + lire la suite